Lambertz & Visser bv heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze site en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens ten alle tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor websites of media waarnaar, door middel van een hyperlink of anderszins, verwezen wordt.

Lambertz & Visser bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Verder aanvaardt Lambertz & Visser bv geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Lambertz & Visser bv of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit voor deze, uit welke hoofde dan ook, mocht voortvloeien.